Vi är MeGa Care

Rolf som är läkare och Ann som är sjuksköterska arbetar tillsammans inom verksamheten.
Vi har arbetat många år med patientvård och är mycket intresserade av både medicin och omvårdnad. Vi har också ett genuint intresse för undervisning och lång erfarenhet av att undervisa studenter, olika yrkesgrupper i vården, patienter och allmänhet. Eftersom vi båda är forskarutbildade så kan vi inhämta och förmedla den nyaste kunskapen.

Rolf Gustafson, leg läkare

Rolf har arbetat som läkare i mer än 30 år. Han är känd för sitt arbete med infektionssjukdomar och har en mycket bred erfarenhet av sjukvård inklusive vaccinationsfrågor. Rolf är även utbildad i tropikmedicin. Han arbetade som undersköretska ett antal år innan han började utbilda sig till läkare. Rolf är utbildad forskare (docent).

Ann Gardulf, leg sjuksköterska

Ann blev färdig sjuksköterska 1982 och har valt att specialiserat sig på infektionssjukdomar, immunologi och primära immunbrister men har även bred sjukvårdserfarenhet genom arbete på sjukhus och som distriktssköterska på vårdcentral, det sistnämnda senast under 2013. Hon har varit engagerad i nationella och internationella vårdfrågor och har under åren haft flera ledande befattningar som sjuksköterska, t ex som Sveriges Government Chief Nurse. Ann är liksom Rolf utbildad forskare (docent).